12 Câu Nói Tiếp Thêm Động Lực Học Ngoại Ngữ Mỗi Ngày

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 26 Sep, 2019
  • 0 Comments
  • 4 Mins Read

12 Câu Nói Tiếp Thêm Động Lực Học Ngoại Ngữ Mỗi Ngày

Có khi nào bạn thấy nhàm chán và mất hết động lực học ngoại ngữ? Nếu có thì hẳn là 12 câu nói truyền cảm hứng về việc học ngoại ngữ dưới đây sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần đó. Hãy viết và treo ở góc học tập để chúng có thể tiếp thêm động lực cho bạn mỗi mỗi ngày nhé!

1.“The limits of my language mean the limits of my world.” (Ludwig Wittgenstein)

Tạm dịch: Giới hạn về ngôn ngữ của tôi là giới hạn nhận thức của tôi về thế giới.

2“To have another language is to possess a second soul.” (Charlemagne)

Tạm dịch: Có thêm ngoại ngữ mới là sở hữu thêm một tâm hồn thứ hai.

3. “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” (Nelson Mandela)

Tạm dịch: Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ mà người nghe được học, anh ta sẽ ghi nhớ bằng não bộ. Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ý, anh ý sẽ nhớ bằng cả trái tim.

4. “A different language is a different vision of life.” (Federico Fellini)

Tạm dịch: Một ngôn ngữ mới là một thế giới mới.

5“With languages, you are at home anywhere.” (Edward De Waal)

Tạm dịch: Khi sử dụng được nhiều thứ tiếng, bạn cảm giác đi đâu cũng là nhà.

6. “Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.” (Rita Mae Brown)

Tạm dịch: Ngôn ngữ là bản đồ văn hoá của một dân tộc. Nó cho bạn biết họ đến từ đâu và họ đang phát triển như nào.

7. “Knowledge of languages is the doorway to wisdom.” (Roger Bacon)

Tạm dịch: Hiểu biết nhiều ngoại ngữ là cánh cửa dẫn đến tri thức.

8. “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” (Frank Smith)

Tạm hiểu: Khi bạn học 2 ngôn ngữ trở lên, tương lai của bạn sẽ rộng mở. Với 1 ngôn ngữ, bạn giống như đang đi dọc “hành lang” cuộc đời, nhưng với 2 ngôn ngữ bạn có thể mở các cánh cửa ở “hành lang” đó.

9. “Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.” (Oliver Wendell Holmes)

Tạm dịch: Ngôn ngữ là nguồn sống của tâm hồn, là nguyên liệu cho tư duy và là sự thể hiện của tư duy phát triển.

10. “Language shapes the way we think, and determines what we can think about.” (Benjamin Lee Whorf)

Tạm dịch: Ngôn ngữ định hình cách chúng ta nghĩ, và ảnh hưởng thế giới quan của chúng ta.

11. “You live a new life for every language you speak. If you know only one language, you live only once.” (Czech proverb)

Tạm dịch: Bạn bắt đầu một cuộc sống mới với mỗi một ngôn ngữ mà bạn sử dụng. Nếu bạn chỉ biết 1 ngôn ngữ thì bạn mới chỉ sống 1 lần.

12. “Learning another language is like becoming another person.” (Haruki Murakami)

Tạm dịch: Học một ngôn ngữ mới là trở thành một con người mới.

Hi vọng rằng 12 câu nói truyền cảm hứng trên đây có thể giúp bạn có thêm động lực để theo đuổi những ngoại ngữ mới của mình. Và đừng quên chia sẻ với chúng mình câu nói bạn yêu thích nhất và bạn hiểu câu nói đó ra sao nhé! Chúng mình rất háo hức được lắng nghe cảm nghĩ của bạn.

<3 iStart team <3 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *