Bận Bù Đầu Với Việc Học Trên Trường Vẫn Giỏi Tiếng Anh Như Thường: Tất Cả Nhờ 5 Mẹo Quản Lý Thời Gian Này!

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 29 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 6 Mins Read

Bận Bù Đầu Với Việc Học Trên Trường Vẫn Giỏi Tiếng Anh Như Thường: Tất Cả Nhờ 5 Mẹo Quản Lý Thời Gian Này!

Bạn đang bù đầu với một danh sách dài lịch học trên trường. Nhưng những mục tiêu học tiếng Anh giao tiếp cũng cần phải thực hiện theo đúng kế hoạch. Đây chính xác là 5 mẹo quản lý thời gian mà bạn cần có giúp bạn có đủ thời gian và nguồn lực để xử lý các công việc hàng ngày.

1. LOẠI BỎ, GIAO PHÓ VÀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC MỘT CÁCH CÓ CHIẾN LƯỢC

Một trong những mẹo để hoàn thành những việc cần làm của là: đặt ra ít việc cần làm.

Hãy viết ra tất cả những hoạt động mà bạn đang làm và đánh giá chúng theo cách sau:

– Những việc không nhất thiết phải làm, hãy loại bỏ chúng và ngừng thực hiện.

– Những việc phải làm nhưng không cần bạn trực tiếp thực hiện, hãy giao phó chúng cho người khác.

– Những việc chỉ có bạn mới làm được và cần phải hoàn thành ngay – đó là danh sách “những việc cần làm” thực sự của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng ít như thế nào.

Chẳng hạn, lần đầu tiên thực hiện chiến lược này, tôi nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian lướt facebook khi về phòng. Tôi không định bỏ lướt facebook hoàn toàn, nhưng tôi đã cắt giảm xuống còn 2-3 lần thời gian lướt facebook. Chỉ riêng điều này đã giúp tôi tiết kiệm được 5 tiếng/tuần để học tiếng Anh.

2. TÂN DỤNG “KHOẢNG THỜI GIAN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *