CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC KIỂU MỚI 2019

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 08 Oct, 2019
  • 0 Comments
  • 12 Mins Read

CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC KIỂU MỚI 2019

Theo thông báo chính thức của tổ chức IIG, cấu trúc đề thi TOEIC mới đã bắt đầu được áp dụng từ ngày 010/6/2019. Nếu bạn nào đang có dự định sở hữu tấm bằng TOEIC vào cuối năm 2019 này thì hãy đọc thật kỹ nhé! 

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC KIỂU MỚI 2019

1. Phần nghe:

Phần Listening Nội dung bài thi Số

câu hỏi

Chi tiết Đề thi cũ
Phần 1 Mô tả tranh

 

6 câu Xem 1 bức tranh trong đề và nghe 4 đáp án. Chọn đáp án mô tả đúng về bức tranh. – Giảm 4 câu
Phần 2 Hỏi đáp

 

 

 

25 câu Nghe một câu hỏi và 3 lựa chọn trả lời cho từng câu hỏi => chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi. Câu hỏi và câu trả lời không in

trong đề thi

– Giảm 5 câu

– Bài nghe có thể xuất hiện các cách nói rút gọn như: going to thành gonna, want to thành wanna

Phần 3 Hội thoại ngắn 39 câu Nghe 13 đoạn hội thoại ngắn không in trong đề thi. Mỗi đoạn

có 03 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án lựa

chọn. => chọn đáp án đúng nhất

– Tăng 9 câu

– Xuất hiện các đoạn hội thoại có 3 người nói thay vì 2 người: 1 man & 2 women hoặc 2 men & 1 woman

– Người thi phải kết hợp những gì nghe được với biểu đồ/bảng biểu cho sẵn để trả lời câu hỏi.

– Có câu hỏi buộc người đọc phải dựa vào những gì nghe được để đoán ý người nói.

Phần 4 Bài nói chuyện ngắn, độc thoại ngắn

 

30 câu Nghe 10 đoạn thông tin ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. => chọn đáp án đúng nhất – Có dạng bài người thi phải kết hợp thông tin nghe với biểu đồ, hình ảnh được cho sẵn để trả lời.

2. Phần đọc

Phần

Reading

Nội dung bài thi Số

câu hỏi

Chi tiết So sánh với đề thi cũ
Phần 5 Hoàn thành câu

 

 

30 câu  Gồm các câu chưa hoàn thành + 4 từ hoặc cụm từ được đánh dấu tương ứng A, B, C, hoặc D => chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu. – Giảm 10 câu

 

 

 

Phần 6 Hoàn thành đoạn văn

 

 

 

 

16 câu Gồm 4 bài đọc ngắn, mỗi bài đọc có 3 chỗ trống cần điền từ hoặc cụm từ, câu + 4 đáp án => chọn đáp án thích hợp – Tăng 4 câu.

– Có dạng bài tập bắt người thi điền một câu vào chỗ trống thay vì chỉ điền từ/ cụm từ.

Phần 7 Đoạn đơn 29 câu Gồm 10 đoạn đơn, có nội dung dựa trên các tài liệu đọc như thư từ, thông báo, biểu mẫu, báo. Hết mỗi đoạn văn sẽ có 2-5 câu hỏi và 4 lựa chọn => chọn ra câu trả lời chính xác nhất.

 

 

– Tăng 6 câu

– Xuất hiện bài đọc bao gồm 3 đoạn.

– Có bài đọc dạng tin nhắn điện thoại, chat, …

– Xuất hiện câu hỏi yêu cầu người thi điền câu vào chỗ trống.

Đoạn kép 25 câu Có 2 đoạn văn kép và 3 đoạn ba, 5 câu hỏi mỗi đoạn, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, hoặc D. Bạn cần xác định đáp án đúng cho từng câu hỏi.

3. Bản phân tích đề thi kiểu mới

3.1. Part 1 

Loại tranh Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Tỉ lệ
Tả người 5 câu 5 câu 5 vcâu 6 câu 87%
Tả vật 1 câu 1 câu 1 câu  0 13%

Nhận xét:

– Tranh tả người: chiếm 87% trong part 1. So sánh với đề cũ là 60%, đề mới đã có sự thay đổi đáng kể về lượng câu hỏi tả người.

– Tranh tả vật: chiếm 13%

3.2. Part 2 (25 câu)

Loại câu hỏi Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Tỉ lệ
Statement 2 câu 5 câu 2 câu 5 câu 14%
Choice 2 câu 1 câu 1 câu 1 câu 5%
Wh-question 12 câu 13 câu 11 câu 9 câu 45%
Yes/no/tag – question 9 câu 6 câu 11 câu 10 câu 36%

Nhận xét:

Dạng câu hỏi wh-question vẫn chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong part 2, trong khi dạng câu hỏi lựa chọn chiếm % nhỏ nhất với 5%.

3.3. Part 3 (39 câu)

Loại câu hỏi Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Tỉ lệ
 General  8 câu 6 câu  9 câu 6 câu 18%
Detail 19 câu 24 câu 19 câu 25 câu 56%
Do-next 7 câu 4 câu 6 câu 3 câu 13%
Graphic 2 câu 3 câu 3 câu 3 câu 7%
Imply 3 câu 2 câu 2 câu 2 câu 6%

Nhận xét:

– Câu hỏi detail vẫn chiếm hơn một nửa với tỉ lệ 56%.

– Dạng đề mới có xuất hiện 2 loại câu hỏi mới là graphic và imply với tỉ lệ không cao, lần lượt là 7% và 6%.

3.4. Part 4 (30 câu)

Loại câu hỏi Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Tỉ lệ
General  8 câu 8 câu  5 câu  4 câu 21%
Detail 14 câu 14 câu 16 câu 17 câu 51%
Do-next 2 câu 2 câu 3 câu 3 câu 8%
Graphic 3 câu 3 câu 3 câu 4 câu 11%
Imply 3 câu 3 câu 3 câu 2 câu 9%

Nhận xét:

– Câu hỏi Detail chiếm phần trăm cao nhất (51%), theo sau bởi dạng câu hỏi General với tỉ lệ xuất hiện là 21%.

– Ba loại câu hỏi mới chiếm tỉ lệ nhỏ nhất, xấp xỉ nhau với Do-next là 8%, Imply là 9% và Graphic là 11%.

3.5. Part 5

Chủ điểm Test 1 Test 2 Test 3 Test 4

NGỮ PHÁP

Thì 1 câu 2 câu 1 câu
Câu điều kiện
Hoà hợp 4 câu
Bị động
MĐQH 1 câu 2 câu
Đảo ngữ
Tổng hợp (%) 7% 17% 7% 10%
Trung bình % xuất hiện NP trong đề thi

10%

TỪ VỰNG

Đại từ 2 câu 1 câu 2 câu
Giới từ 2 câu 1 câu 3 câu 5 câu
Liên từ 5 câu 1 câu 5 câu 3 câu
Loại từ (n, v, adj, adv) 10 câu

N: 4

Adj: 2

V: 1

Adv: 3

 

15 câu

N: 3

Adj: 3

V: 0

Adv: 9

 

11 câu

N: 4

Adj: 2

V: 4

Adv: 2

 

8 câu

N: 3

Adj: 2

V: 0

Adv: 3

 

Câu dịch nghĩa 9 câu 7 câu 9 câu 9 câu
Tổng hợp (%) 93% 83% 93% 90%
Trung bình % xuất hiện TV trong đề thi

90%

Nhận xét chung:

– Ngữ pháp: chiếm 10% trong cấu trúc part 5 toeic mới, chủ yếu xuất hiện nhiều ở phần thì và MĐQH.

– Từ vựng: chiếm 90%, chủ yếu là phần từ loại và các câu cần dịch nghĩa. (hơn 1 nửa)

3.6. Part 6 (16 câu)

Chủ điểm Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 % số câu xuất hiện trong đề thi
Ngữ pháp 4 2 4 3 20%
Từ vựng 8 10 8 9 55%
Điền câu 4 4 4 4 25%
Nhận xét chung – Ngữ pháp: chiếm 20%, chủ yếu xuất hiện phần thì.

– Từ vựng: chiếm 55%, chủ yếu là phần từ loại (N, V, Adj, Adv) và dịch nghĩa.

– Điền câu: đây là phần mới, đoạn xuất hiện 1 câu.

– Các thể loại bài của part 6: Announcement, notice, letter, email, advertisement.

3.7. Part 7 (54 câu) 

1. Các loại bài thường gặp trong part 7:

– Letter                                                                – Advertisement

– Notice                                                               – Article

– Message chain/Online chat discussion          – Sign – up sheet/ Form

– Web page                                                          – Text message

– Memo                                                                – Schedule

– Flyer                                                                  – Brochure

b. Cấu trúc Part 7

Có 3 dạng bài đọc:

– Single passage: từ câu 147 -> câu 175

– Double passage: từ câu 176 -> 185

– Triple passage: từ câu 186 -> 200

Có 5 dạng câu hỏi phổ biến:

Test General Detail Do-next Matching Meaning
1. 15 33 1 2 3
2. 15 39 3 2 5
3. 15 33 2 2 2
4.2 15 32 3 2 2
% xuất hiện trong bài thi 28% 59% 4% 4% 5%
Nhận xét chung – Detail: là phần câu hỏi chiếm nhiều nhất trong part 7.

– General: chiếm hơn . trong part 7. Mỗi passage có 1 câu hỏi general, thông tin thường nằm ở đầu đoạn.

– Hai phần mới là Matching và Meaning, chiếm tỉ lệ không cao trong part 7. Tuy nhiên đây là 2 phần khó, yêu cầu khả năng đọc hiểu cao. Cách làm thường là đọc thông tin xung quanh vị trí cần điền để đoán nghĩa.

II. ĐỀ MẪU (NGUỒN HANDBOOK IIG)

1. Part 3: Có 3 người nói chuyện

38. What is the conversation mainly about?

A. An enlargement of the office space

B. A move into a new market

C. An increase in staff numbers

D. A change in company leadership

Đáp án: A

39. Why does the woman say, “I can’t believe it”?

A. She strongly disagrees.

B. She would like an explanation.

C. She feels disappointed.

D. She is happily surprised.

Đáp án: D

40. What do the men imply about the company?

A. It was recently founded.

B. It is planning to adjust salaries.

C. It is in a good financial situation.

D. It has offices in other countries.

Đáp án: C

2. Part 3 và Part 4 có thêm biểu đồ/ hình ảnh

File nghe 2:

Câu hỏi:

41. What does the woman ask the man to do?

(A) Order some equipment

(B) Find a new vendor

(C) Repair a laptop

(D) Contact a job candidate

Đáp án: A

42. What problem does the man mention?

(A) A designer has left the company.

(B) A supplier has increased its prices.

(C) A computer model has been discontinued.

(D) A departmental budget has been reduced.

Đáp án. B

43. Look at the graphic. What size screen will the man order?

(A) 11 inches

(B) 13 inches

(C) 15 inches

(D) 17 inches

Đáp án. C

3. Part 6 có phần điền câu hoàn chỉnh

131. (A) interest

(B) interests

(C) interested

(D) interesting

Đáp án. C

132.

(A) develop

(B) raise

(C) open

(D) complete

Đáp án. A

133.

(A) After all

(B) For

(C) Even so

(D) At the same time

Đáp án. D

134.

(A) Let me explain our plans for on-site staff training.

(B) We hope that you will strongly consider joining us.

(C) Today’s training session will be postponed until Monday.

(D) This is the first in a series of such lectures.

Đáp án. B

4. Part 7 xuất hiện đoạn văn dưới dạng tin nhắn điện thoại

152. What is suggested about Mr. Bach?

(A) He has been to Kansai more than once.

(B) He currently works in Beijing.

(C) He is on a business trip.

(D) He works for Fly Right Airlines.

Đáp án. C

153. At 12:15, what does Mr. Otani mean when he writes, “Sure thing”?

(A) He has confirmed the arrival time of a flight.

(B) He is certain he will be able to find a parking place.

(C) He agrees to wait at the door near the customs area.

(D) He knows Mr. Bach must pass through customs.

Đáp án. C

5. Part 7 xuất hiện 3 đoạn văn

196. In the advertisement, the word “top” in paragraph 1, line 2, is closest in

meaning to

(A) maximum

(B) favorite

(C) important

(D) upper

Đáp án B

197. What are Sparky Paints customers advised to do?

(A) Apply an adhesive to color samples

(B) Visit a store to compare paint colors

(C) Adjust the color on their computer monitor

(D) Order samples of several similar colors

Đáp án D

198. What is most likely true about order #3397 ?

(A) It arrived within two business days.

(B) It included an extra sample.

(C) It was shipped in February.

(D) It contained four gallons of paint.

Đáp án A

199. Which color does Mr. Phan indicate that he likes?

(A) Caspian Blue

(B) Deep Sea Blue

(C) Stormy Blue

(D) Misty Gray

Đáp án C

200. What problem does Mr. Phan mention in his e-mail?

(A) He received the wrong item.

(B) He was charged the wrong price.

(C) The delivery time was too long.

(D) The instructions were too confusing.

Đáp án. A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *