ĐẠI TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 03 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 2 Mins Read

ĐẠI TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG ANH

I. KHÁI NIỆM

Đại từ sở hữu (possessive pronouns) là hình thức sở hữu của đại từ nhân xưng (personal pronouns), được dùng để chỉ vật gì thuộc về người nào đó.

II. HÌNH THỨC

          “It” không có dạng sở hữu. “Its” là dạng sở hữu của it.

III. CÁCH DÙNG

1. Đại từ sở hữu thường được dùng không có danh từ theo sau. Nó thay thế cho tính từ sở hữu + danh từ (possessive adjective + noun)

Eg:

          – Can I borrow your keys? I can’t find mine. (Tôi có thể mượn chìa khoá của bạn được không? Tôi không thấy chìa khoá của tôi.)

Trong đó: Mine = my keys

Eg:

          –  You are using my pen. Where’s yours? (Bạn đang dùng bút của tớ đấy. Thế bút của bạn đâu rồi?)

Trong đó: Yours = your pen

2. Đại từ sở hữu cũng có thể được dùng trước danh từ mà nó thay thế  

Eg:

          – Ours is the third house on the left. (Nhà của chúng tôi là ngôi nhà thứ ba bên tay trái.)

3. Không dùng mạo từ trước các đại từ sở hữu  

Eg:

          – That coat is mine. That coat is the mine. (Cái áo đó là của tôi.)

*LƯU Ý: Đôi khi ta có thể thấy đại từ sở hữu sau giới từ of. Sự kết hợp này được gọi là sự sở hữu kép (double possessive)

Eg:

          – Tom is a friend of mine. (Tom là một người bạn của tôi.)

          (a friend of mine = one of my friends)

          – I borrowed some magazines of yours. (Tôi đã mượn một vài cuốn tạp chí của bạn.)

          (some magazines of yours = some of your magazines)

Hãy chia sẻ bài viết trên facebook hoặc comment dưới bài học này để Anh ngữ iStart có thể giải đáp những thắc mắc của bạn nhé!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *