DANH TỪ CỤ THỂ VÀ DANH TỪ TRÌU TƯỢNG TRONG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 13 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 2 Mins Read

DANH TỪ CỤ THỂ VÀ DANH TỪ TRÌU TƯỢNG TRONG TIẾNG ANH

I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION):

Danh từ (nouns) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ người (John, teacher, mother…), vật (chair, dog…), nơi chốn (city, church, England…), tính chất (beauty, courage, sorrow…) hay hoạt động (travel, cough, walk…).

II. CÁC LOẠI DANH TỪ (KINDS OF NOUNS):

Dựa trên các tiêu chí khác nhau, danh từ có thể được phân thành nhiều loại:

1. Danh từ cụ thể và danh từ trìu tượng (concrete nouns and abstract nouns)

1.1. Danh từ cụ thể

Danh từ cụ thể (concreta nouns) là danh từ chỉ những gì hữu hình, những gì mà chúng ta có thể cảm nhận thấy trực tiếp qua giác quan (nhìn, nghe, sờ, ngửi…).

Eg: house (nhà), man (con người), cloud (đám mây), cat (con mèo), pen (cái bút), mountain (núi)…

Danh từ cụ thể được phân thành hai tiểu loại:

a. Danh từ chung

Danh từ chung (common nouns) là danh từ dùng để gọi tên những sự vật thuộc cùng một loại.

Eg: table (cái bàn), man (con người), dog (con chó), pen (cây bút)…

Trong danh từ chung có danh từ tập hợp (collective nouns) dùng để chỉ một nhóm người, vật hoặc sự vật.

Eg: family (gia đình), crowd (đám đông), team (đội), police (cảnh sát)…

b. Danh từ riêng

Danh từ riêng (proper nouns) là tên riêng của từng sự vật, đối tượng riêng lẻ.

Eg: France (nước Pháp), the Thames (song Thames)…

1.2. Danh từ trìu tượng

Danh từ trìu tượng (abstract nouns) là danh từ dùng để chỉ tính chất, trạng thái hoặc hoạt động.

Eg: beauty (vẻ đẹp), charity (long nhân ái), existence (sự tồn tại), fear (sự sợ hãi), departure (sự khởi hành)…

Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *