DANH TỪ DÙNG NHƯ TÍNH TỪ

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 26 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 1 Min Read

DANH TỪ DÙNG NHƯ TÍNH TỪ

1. Trong tiếng Anh, danh từ có thể được dùng như tính từ để bổ nghĩa cho danh từ khác. Các danh từ này thường được dùng như tính từ để bổ nghĩa cho danh từ khác. Các danh từ này thường đứng trước từ mà nó bổ nghĩa và luôn ở dạng số ít (singular form).

Eg:

– We need some new garden tools. (Chúng ta cần một số dụng cụ làm vườn mới.)

– That shoe shop’s closed down. (Tiệm giày đó đã đóng của luôn rồi.)

[NOT: That shoes shop]
– It’s vegetable soup. (Đó là món súp rau.)

[NOT: vegetables soup]

2. Khi danh từ được dùng như từ bổ nghĩa kết hợp với một con số thì danh từ luôn ở hình thức số ít (ngay khi chúng bổ nghĩa cho danh từ số nhiều) và có dấu gạch ngang giữa danh từ và con số.

Eg:

– We took o tour that lasted five weeks. (noun)

-> We took a five-week tour, (adjective)

(Chúng tôi đã đi một chuyến du lịch kéo dài 5 tuần.)

– That student wrote two reports that was ten pages long each.

-> That student wrote two ten-page reports.

(Học sinh đổ đã viết hai bài tường trình, mỗi bài dài 10 trang.)

– Her son is five years old.

-> She has a five-year-old son.

(Cô ấy có một đứa con trai 5 tuổi.)

Bất kỳ thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp vởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Hãy để lại những câu hỏi cần giải đáp của bạn tại phần bình luận nhé! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *