ĐỘNG TỪ BE ABLE TO VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 10 Oct, 2019
  • 0 Comments
  • 2 Mins Read

ĐỘNG TỪ BE ABLE TO VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

‘Can , could và be able to’ là những động từ khuyết thiếu nó dùng sau V(bare infinitive). Vậy cách dùng của động từ này như thế nào, hãy cùng đọc bài viết dưới đây. 

CÁCH DÙNG CỦA BE ABLE TO 

1. Be able to: có thể được dùng thay cho can và could.

am/is/are able to: có thể được dùng để chỉ khả năng thay cho can hoặc được dùng thay cho can ở thì tương lai (will be able to), thì hoàn thành (have been able to) và dạng nguyên mẫu (to be able to)

Eg:

– I can/ am able to run very fast. (Tôi có thể chạy rất nhanh.)

– A hundred years from now people will be able to visit Mars. (Một trăm năm nữa con người sẽ có thể tham quan sao hỏa.)

– I haven’t been able to sleep recently. (Gần đây tôi không thể ngủ được.)

– It’s nice to be able to go to the opera. (Thật là thú vị khi được đi xem nhạc kịch.)

2. Was/were able to: có thể được dùng thay cho could để chỉ khả năng hoặc cơ hội trong quá khứ.

Eg:

– She could/ was able to read when she was four. (Cô ấy biết đọc khi cô ấy 4 tuồi.)

3. Nhưng khi nói về sự việc đã xảy ra trong một tình huống đặc biệt, hoặc người nào đó cố xoay sở để thực hiện được việc  gì chúng ta dùng was/were able to (= managed to) chứ không dùng could.

Eg:

-The plane was able to take off at 11 o’clock, after the fog had lifted. (Máy bay đã có thể cất cánh lúc 11 giờ, sau khi sương mù tan.) [NOT the plane could take off]

-The fire spread through the bulding quickly but we all were able to escape. (Lửa lan nhanh khắp tòa nhà nhưng tất cả chúng tôi đều thoát ra được.) [NOT we all could escape.)

Mọi thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Hãy để lại những câu hỏi của các bạn tại phần bình luận nhé! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *