ĐỘNG TỪ MAY VÀ MIGHT SỬ DỤNG SAO CHO CHUẨN?

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 11 Oct, 2019
  • 0 Comments
  • 4 Mins Read

ĐỘNG TỪ MAY VÀ MIGHT SỬ DỤNG SAO CHO CHUẨN?

May và might có nghĩa là có thể, có lẽ. Hình thức phủ định là của may là may not (dạng tinh lược mayn’t rẩt ít được sử dụng). Hình thức phủ định của might là might not (mightn’t). Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ hơn về cách dùng của may và might.

1. Diễn đạt điều gì đó có thể là thật hoặc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 

Eg:  

– It may/might be a bomb. (Có thể đó là một quả bom.)

– Where is Emma? – 1 don’t know. She may/might be out shopping. (Emma đâu? – Tôi không biết. Có lẽ cô ấy đi mua sắm.)

– Ann may not/might not come to the party tonight. She isn’t well. (Tối nay có thể Ann sẽ không dự tiệc. Cô ấy không được khỏe.)

Lưu ý rằng: trong trường hợp này might không được dùng như dạng quá khứ của may. Cả may và might đều được dùng để nói về hiện tại hoặc tương lai. Nhưng might ít khẳng định hơn may.

Eg:

– I may go to London next month. (Tháng tới có thể tôi sẽ đi London) [cơ hội 50%]

– My family might come with me. (Có thể gia đình tôi sẽ đi cùng tôi.) [cơ hội 30%]

 

2. May/might + be + V-ing: diễn đạt điều gì đó có thể đang diễn ra trong hiện tại hoặc tương lai.

Eg:

– Malcolm isn’t in his office. He may/might be working at home today. (Malcolm không có ở văn phòng. Hôm nay có lẽ anh ấy đang làm việc ở nhà.)

– John may/might be waiting at the station when we arrive. (Khi chúng ta đến có thể John đang đợi ở ga.)

3. May và might được dùng để xin phép.

May và might được dùng để xin phép. May và might có tính trang trọng, lễ phép hơn can và could. Might ít được dung trong văn nói, chủ yếu được dùng trong cấu trúc câu gián tiếp.

Eg:

– May I put the TV on? (Tôi mở ti vi được không?)

– I wonder if I might have a little more cheese. (Tôi muốn biết liệu tôi có thể dùng thêm một chút pho mát nữa được không?) [rất trịnh trọng, nhưng nghe tự nhiên hơn Might I have…]

Lưu ý: May được dùng để chỉ sự cho phép; may not được dùng để từ chối lời xin phép hoặc chỉ sự cấm đoán.

Eg:

– May/might I borrow the car? – Yes, of course you may./ No, I’m afraid you may not. (Tôi có thể mượn xe được không? – Dĩ nhiên là được./ Không, tôi e là không được.)

– Students may not use the staff car park. (Sinh viên không được dừng bãi đậu xe của cán bộ nhà trường.)

4. May được dùng trong những cấu trúc trang trọng (không dùng might)

Eg:

– May you both be very happy! (Chúc hai bạn hạnh phúc!)

– May the New Year bring you all your heart desires. (Chúc bạn năm mới vạn sự như ý.

Lưu ý: Không dùng may trong câu hỏi trực tiếp để diễn đạt khả năng có thể xảy ra điều gì nhưng có thể dùng may trong câu hỏi gián tiếp.

Eg:

– Are you likely to go camping this summer? (Bạn có đi cam trại vào mùa hè này không?) [NOT May you go camping…]

– Do you think you may go camping this summer? (Bạn có nghĩ là mùa hè này bạn sẽ đi cam trại không?)

Trên đây là cách sử dụng cơ bản về may và might trong tiếng Anh. Hãy nhớ rằng bất kỳ thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp bởi đội ngũ Anh ngữ iStart. Đừng quên để lại câu hỏi tại phần bình luận cho cho mình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *