ĐỘNG TỪ MUST VÀ CÁCH DÙNG

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 11 Oct, 2019
  • 0 Comments
  • 2 Mins Read

ĐỘNG TỪ MUST VÀ CÁCH DÙNG

Must (phải) là động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh có hình thức phủ định là must not (mustn’t).

CÁCH DÙNG CỦA MUST

1. Diễn đạt sự cần thiết, hoặc sự bắt buộc ở hiện tại và tương lai.

Eg:

– Plants must get enough light and water. (Cây cần phải có đủ ánh sáng và nước) -> sự cần thiết (necessary)

– I haven’t phoned Ann for ages. I must phone her tonight. (Lâu rồi tôi không gọi điện cho Ann. Tối nay tôi phải gọi cho cô ấy.)

– You must get up earlier in the morning. (Buổi sáng con phải dậy sớm hơn.) -> obligation (sự bắt buộc)

2. Đưa ra lời khuyên hoặc lời yêu cầu được nhấn mạnh.

Eg:

– She’s a really nice girl. You must meet her. (Cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Anh nên gặp cô ấy.)

– You must be here before 8 o’clock tomorrow. (Ngày mai bạn phải có mặt ở đây trước 8 giờ sang.)

3. Đưa ra một suy luận hợp lý và chắc chắn.

Eg:

-You must be hungry after a long walk. (Sau chuyển đi bộ dài chắc là anh đổi bụng.)

– John’s lights are out. He must be asleep. (Đèn nhà John tắt. Chắc là anh ấy đang ngù.)

4. Must not/mustn’t được dùng để chỉ sự cấm đoán

Nó có nghĩa là điều gì không nên làm hoặc bảo ai không được làm điều gì.

Eg:

– Look, double yellow lines. We mustn’t park here. (Nhìn kìa, hai vạch vàng. Chúng ta không được đỗ xe ở đây.)

-You must keep it a secret, you mustn’t tell anyone. (Bạn phải giữ kín chuyện đó, bạn không được nói với bất cứ ai.)

-You mustn’t use the office phone for private calls. (Bạn không được dùng điện thoại công ty vào việc riêng.)

Vậy là những điều cơ bản về cách dùng của must có thể giúp bạn sử dụng chúng một đúng và tự nhiên hơn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để chúng tại phần bình luận cho chúng mình nhé! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *