Động từ Should và cách dùng trong tiếng Anh

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 16 Oct, 2019
  • 0 Comments
  • 3 Mins Read

Động từ Should và cách dùng trong tiếng Anh

Should (sẽ, nên): should có hình thức phủ định là should not (shouldn’t). Should (sẽ) là hình thức quá khứ của shall. Trong bài viết này, Anh ngữ iStart sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách sử dụng của should nha!

1. Should được dùng trong câu tường thuật và trong cấu trúc ‘tương lai ở quá khứ’ (future in the past). 

Eg:

– I told them we should/ would probably be late. (Tôi đã nói với họ có thể chúng tôi sẽ tới trễ.)

– If I had a free weekend, I should/ would go and see Liz. (Giá như cuối tuần tôi rảnh, tôi sẽ đi thăm Liz.)

2. Should (phải, nên) là động từ tình thái, được dùng để:

a. Chỉ sự bắt buộc hoặc bổn phận, nhưng nghĩa của should không mạnh bằng must (với should có thể có sự lựa chọn thực hiện hay không thực hiện, nhưng với must thì không có sự lựa chọn.)

Eg:

– Applications should be sent before December 30th. (Đơn xin việc phải được gửi trước ngày 30 tháng 2.)

– You shouldn’t drink and drive. (Anh không được uống rượu rồi lái xe.)

b. Đưa ra lời khuyên hoặc ý kiến

Eg:

– You should stop smoking. (Anh nên bỏ hút thuốc.)

– Tom shouldn’t drive so fast. It’s very dangerous. (Tom không nên lái xe nhanh thế. Lái như vậy rất nguy hiểm.)

– I think the government should do more to help homeless people. (Tôi nghĩ rằng chính phủ nên làm nhiều việc hon nữa để giúp những người vô gia cư.)

– I don’t think you should work so hard. (Tôi nghĩ rằng anh không nên làm việc cật lực như thể.)

c. Xin lời khuyên, ý kiến hoặc lời hướng dẫn.

Eg:

– Should we invite Susan to the party? (Chúng ta có nên mời Susan tới dự tiệc không?)

– What should I do now? (Giờ tôi nên làm gì đây?)

– Do you think I should go and see the police? (Bạn có nghĩ là tôi nên đi gặp cảnh sát không?)

d. Suy đoán hoặc kết luận điều gì đó có thể sẽ xảy ra (Người nói mong đợi điều đó xảy ra.)

Eg:

– We should arrive before dark. (Chắc là chúng ta sẽ đển trước lúc trời tối.) [We expect that we will arrive before dark]

– Ann has been studying hard for the exam, so she should pass. (Ann đang ôn thi rất chăm, vì thế chắc là cô ấy sẽ thi đậu.)

Bất kỳ thắc mắc nào của các bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, đừng ngần ngại để lại câu hỏi của các bạn tại phần bình luận nhé! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *