GIỚI THIỆU MÓN ĂN VIỆT NAM BẰNG TIẾNG ANH HAY NHẤT

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 10 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 1 Min Read

GIỚI THIỆU MÓN ĂN VIỆT NAM BẰNG TIẾNG ANH HAY NHẤT

VIETNAMESE FOOD 

Vietnam becomes more and more attractive because of the foods. Do you know what makes Vietnamese food so special? There are many delicious dishes you can try when you come here. Each region has its own special local dish. Vietnamese foods are very fresh and good for health. The Vietnamese cook their food in many ways. There are lots of famous dishes you must try such as: Pho, Goi cuon (Spring Rolls), bun bo hue, cafe trung (Egg Coffee), banh my, bun cha… It’s quite easy to find a place you can enjoy those wonderful foods. I’m sure you will love it because they are really delicious. 

A/ VOCABULARY 

Attractive (adj)                          /əˈtræk.tɪv/                          Hấp dẫn, thu hút

Delicious (adj)                           /dɪˈlɪʃ.əs/                            Ngon tuyệt

Dish (n)                                      /dɪʃ/                                     Món ăn

Region (n)                                 /ˈriː.dʒən/                              Khu vực

B/ GRAMMAR

Make + something/somebody + adj: Làm cho ai đó, cái gì trở nên như thế nào

Eg: Her good result makes me happy.

It’s (not) + adj + to V: như thế nào để làm gì

Eg: It’s not difficult to speak English

Be sure (that) + S + will + V (simple future)

Eg: I’m sure you will enjoy it.

C/ QUESTION

1. Have you eaten any Vietnamese foods?

2. What’s your favourite Vietnamese food?

3. When was the last time you ate that food?

4. Have you ever enjoyed Pho?

5. Do you like seafood?

6. How do you think about Vietnamese food?

7. Where do you usually have dinner in Vietnam?

8. What do you usually have for dinner in Vietnam (or in your country)?

9. Do you get used to with chopsticks?

10. What was the first dish you ate in Vietnam?

Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ ISTART

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY 

 CLICK VÀO LINK ĐỂ NHẬN THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *