NÓI VỀ HẠ LONG BẰNG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 10 Aug, 2019
  • 4 Comments
  • 2 Mins Read

NÓI VỀ HẠ LONG BẰNG TIẾNG ANH

HALONG BAY 

One of the great natural wonders of Asia, Halong Bay is the most popular side trip from Hanoi. The natural beauty of the bay and its three thousand islands is so awesome. It can’t be missed in any visit to Northern Vietnam. Coming to Halong Bay, you can take the boat trips to explore the bay, its islands, caves, and floating villages. Not only seafood but also traditional and international dishes are served here. There are many interesting activities you can try when you visit Halong such as: swimming, mountain climbing, cave visiting, squid fishing and boat rowing. These are the attractive things that make visitors come back to Halong.

A/ VOCABULARY 

Natural (adj)                  /ˈnætʃrəl/                   Tự nhiên, Thiên nhiên 

Wonder (n)                    /ˈwʌndər/                    Kỳ quan, điều kỳ diệu 

Side trip (n)                   /saɪd trɪp /                 Chuyến đi phụ 

Bay (n)                          /beɪ/                            Vịnh 

Island (n)                      /ˈaɪlənd/                      Đảo 

Awesome (adj)             /ˈɔːsəm/                     Tuyệt vời 

Northern (adj)              /ˈnɔːrðərn/                  Thuộc miền bắc 

Explore (v)                   /ɪkˈsplɔːr/                    Khám phá, khai thác 

Cave (n)                       /keɪv/                           Động 

Floating (adj)                /ˈfloʊtɪŋ/                    Nổi trên mặt nước 

Mountain climbing (n)  /ˈmaʊntn ˈklaɪmɪŋ/  Leo núi 

Squid fishing (n)           /skwɪd ˈfɪʃɪŋ/           Câu mực 

Boat rowing (n)             /boʊt ˈroʊɪŋ/            Chèo thuyền 

Attractive (adj)              /əˈtræktɪv/                 Có sức thu hút 

B/ GRAMMAR

Not only … but also …: Không những … mà còn …

Eg: He is not handsome but also good at English.

Can + V (bare infinitive): có thể, có khả năng làm gì

Eg: You can achieve anything you want if you work hard and never give up. 

C/ QUESTION 

1. Do you know Halong Bay? 

2. Have you ever been to Halong Bay? 

3. How long does it take from Hanoi to Halong bay? 

4. What kind of food on boat in Halong Bay? 

5. When is the best time to visit Halong ? 

6. Which part of the day do we go squid fishing? 

7. Can you explore Halong Bay by boat? 

8. How many islands does Halong Bay have? 

9. What activity can you try in Halong Bay? 

Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ ISTART

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY 

 CLICK VÀO LINK ĐỂ NHẬN THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN. 

4 Comments

  1. Cho em hỏi là its hay it’s ạ ? Chỗ its three thousand…veef sau và còn nhiều chỗ khác nữa ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *