PHÉP ĐẢO ĐỘNG TỪ SAU CÁC TRẠNG TỪ

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 28 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 3 Mins Read

PHÉP ĐẢO ĐỘNG TỪ SAU CÁC TRẠNG TỪ

Phép đảo động từ (inversion of the verb after adverbs) là sự đảo ngược vị trí giữa động từ hoặc chủ ngữ. Hình thức đảo trợ động từ được dùng khi:

1. Một trạng từ phủ định hay một trạng ngữ phủ định được đặt đầu câu hoặc mệnh đề để nhấn mạnh.

Eg:

– Under no circumstances shoud you agree to that proposal. (Dù trong hoàn cảnh nào anh đừng chấp thuận đề nghị đó.)

– Nowhere else will you find such a kind man. (Không ở đâu anh có thể tìm thấy một người tử tế như thế.)

– On no account must this switch be touched. (Bất cứ lý do gì cũng không được chạm vào nút này.)

2. Những từ giới hạn (restrictive words) nhuư: hardly, seldom, rarely, little, never và các thành ngữ có only được đặt ở đầu câu hoặc mệnh đề để nhấn mạnh.

Eg:

– Never does my father drink coffee in the evening. (Không bao giờ bố tôi uống cà phê vào buổi tối.)

– Not only did we lose our money, but we were nearly killed. (Chúng tôi không những mất tiền mà còn suýt chết nữa.)

– Only with the full agreement of everyone can we hope to succeed. (Chỉ có khi nào được sự đồng ý hoàn toàn của mọi người, chúng ta mới thành công được.)

3. Cụm từ so +adjective/adverb hoặc such + be + noun được đặt ở đầu câu.

Eg:

– So ridiculous did she look that everybody burst out laughing. (Trông cô ta buồn cười đến mức mọi người cười phá lên.)

*** LƯU Ý: Một số trạng từ, trạng ngữ thường được theo sau bởi hình thức đảo ngữ: Hardly…(when), scarcely…(when), on no account, in / under no circumstances, only / only by, neither /nor, only in this way, never, only then / when / after/ if, no sooner…than, rarely, not only…but also, not till / until, seldom, nowhere (else), so/such…that.

***LƯU Ý: only after/ when/if… not until, till… có hình thức đảo ngữ ở mệnh đề chính.

Eg: Not until you have finished your homework can you go out.

-> Hình thức đảo toàn bộ động từ được dùng khi cụm trạng từ chỉ nơi chốn, phương hướng, hoặc các trạng từ here, there, fisrt, last đứng đầu câu.

Eg:

– Under the tree was lying one of the biggest man I had ever seen. (Nằm dưới gốc câu là một trong những người đàn ông to nhất mà tôi từng gặp.)

– Out into the Street ran the thieves. (Bọn trộm chạy vụt ra đường.)

– Here comes Freddy! (Freddy đến kìa!)

Mọi thắc mắc của các bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Đừng ngần ngại để lại câu hỏi của bạn tại phần bình luận nhé! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *