TẤT TẦN TẬT VỀ SỞ HỮU CÁCH TRONG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 20 Aug, 2019
  • 1 Comment
  • 8 Mins Read

TẤT TẦN TẬT VỀ SỞ HỮU CÁCH TRONG TIẾNG ANH

 Sở hữu cách (possessive/genitive case) được dùng để diễn đạt sự sở hữu. 

I. CÁCH THÀNH LẬP SỞ HỮU CÁCH 

Cách thành lập sở hữu cách (the formation of the possessive case)

Sở hữu cách được thành lập bằng cách:

1. Thêm “s” vào sau danh từ số ít và danh từ số nhiều không tận cùng bằng “s”.

Eg:

My father’s car (Xe ô tô của bố tôi) = the car of my father

Mary’s dog (Con chó của Mary) = the dog of Mary

The bull’s homs (Sừng bò) = the horn of the bull

The children’s room (Phòng của bọn trẻ) = the room of the children

2. Thêm dấu (’) vào sau các danh từ có tận cùng “s”

Eg: My parents’ house (Ngôi nhà của cha mẹ tôi) = the house of my parents

3. Thêm ’s hoặc dấu phẩy (’) vào các danh từ số ít hoặc tên riêng tận cùng bằng -s (nhưng s’ được dùng phổ biến hơn)

Eg:

My boss’s office = my boss’ office (Văn phòng của ông chủ tôi)

Charles’s mother = Charles’s mother (Mẹ của Charles)

*Lưu ý: Các tên cổ điển có tận cùng bằng -s thường chỉ thêm (’) vào từ cuối cùng

Eg: Archimedes’ law (Luật của Archimedes)

4, Với các danh từ ghép, thêm ‘s vào từ cuối cùng

Eg: My brother-in-law’s guitar (Cây đàn ghi ta của anh rể tôi)

5. ’s cũng có thể được dùng sau các cụm từ

Eg:

Henry the Eighth’s six wives (Sáu người vợ của vua Henry VIII)

The man next door’s wife (Vợ của người đàn ông nhà bên cạnh)

Joe and Ann’s children (Các con của Joe và Ann)

But: Joe’s and Ann’s children (Các con của Joe và các con của Ann) (hai nhóm trẻ của hai nhà khác nhau)

*Lưu ý: Khi sử dụng sở hữu cách, các mạo từ (a, an, the) đứng trước người hay vật “bị sở hữu” phải được bỏ 

Eg:

The daughter of the politician = the politician’s daughter (Con gái của chính trị gia)

The plays of Shakespeare = Shakespeare’s plays (Những vở kịch của Shakespeare)

II. CÁCH DÙNG SỞ HỮU CÁCH ’S VÀ OF + DANH TỪ   

1. Sở hữu cách ’s chủ yếu được dùng cho danh từ chỉ người hoặc động vật  

Eg:

The girl’s name (Tên của cô gái)

The horse’s tail (Đuôi ngựa)

Mr. Evans’s daughter (Con gái của ngài Evans)

*Lưu ý: Không dùng sở hữu cách khi danh từ chỉ chủ sở hữu này là danh từ chỉ đồ vật hoặc ý tưởng. Trong trường hợp này ta thường dùng of + danh từ. 

Eg:

The name of the book (Tên của cuốn sách) not say: the book’s name

2. Sở hữu cách còn có thể dùng với danh từ chỉ châu lục, quốc gia, thành phố, trường học…

Eg:

The Europe’s population (Dân số Châu Âu)

The city’s new theater (Nhà hát mới của thành phố)

Italy’s largest city (Thành phố lớn nhất của ý)

3. Sở hữu cách còn có thể dùng với danh từ chỉ thuyền bè, xe lửa, máy bay, xe hơi và các phương tiện khác. Tuy nhiên trong trường hợp này of + danh từ thường được sử dụng hơn. 

Eg:

The train’s heating system/ the heating system of the train (Hệ thống đốt nóng của xe lửa)

A glider’s wings/ the wings of a glider (Cánh cửa tàu lượn)

4. Danh từ chỉ một tổ chức hoặc một nhóm người (of + danh từ cũng có thể được dùng)   

Eg:

The government’s decision/ the decision of the government (Quyết định của chính phủ)

The company’s success/ the success of the company (Thành công của công ty)

5. Từ hoặc cụm từ chỉ thời gian hoặc khoảng thời gian 

Eg:

A week’s holiday (Kỳ nghỉ dài một tuần)

Today’s paper (Báo hôm nay)

Ten minute’s break (Giờ giải lao 10 phút)

Two year’s time (Thời gian 2 năm)

6. Cụm từ chỉ tiện bạc hoặc giá trị 

Eg:

a pound’s worth of stamps (Các con tem trị giá một bảng Anh)

Fifty’s dollars’ worth of picture (Bức tranh trị giá 50 đô la)

Hoặc một số cụm từ khác: 

A yard’s distance (Khoảng cách một thước Anh)

For God’s sake (Lạy Chúa)

For children’s sake (Vì quyền lợi của trẻ em)

A stone’s throw (Ném một hòn đá)

Death’s door (Cánh cửa từ thần)

Journey’s end (Kết thúc cuộc hành trình)

The water’s edge (Bờ hồ, bờ sông)

*Lưu ý: Sở hữu cách ’s là cách dùng bắt buộc khi danh từ chỉ sở hữu tên người (Tom, Susan…)


Eg: John’s house (Nhà của John) Không nói: the house of John)

7. Có thể dùng sở hữu cách mà không có danh từ chính theo sau khi: 

+ Danh từ chính là một trong các từ shop, school, house, church, hospital, office, surgery, firm.

Eg:

He is going to the doctor’s = the doctor’s surgery (Anh sẽ đi gặp bác sĩ.)

We had lunch at Bill’s. (Chúng tôi ăn trưa ở nhà Bill.) Trong đó Bill’s = Bill’s house

You can buy it ạt the butcher’s. (Bạn có thể mua ở cửa hàng thịt.)

She got married at St. Joseph’s. (Cô ấy kết hôn tại nhà thờ thánh Joseph.) Trong đó: St. Joseph’s = St, Joseph’s church

+ Danh từ chính đã hoặc sắp được nói đến.

Eg:

This isn’t my book. It’s my brother’s. (Đây không phải là sách của tôi. Đây là sách của anh tôi.) Trong đó my brother’s = my brother’s book

Susan’s is the only house that was painted violet.
 (Nhà của Susan là ngôi nhà duy nhẩt được sơn màu tím.) Trong đó: Susan’s= Susan’s house

III. CÁCH DÙNG OF + DANH TỪ (OF + NOUN) 

+ Sở hữu với of thường dùng cho danh từ chỉ sự vật hoặc ý tường.

Eg:

The roof of the church (Mái của nhà thời) Không dùng: the church’s roof)

The result of the match (Kết quả của trận đấu) Không dùng: the matoh’fl result

+ Đôi khi có thể dùng cẩu trúc danh từ + danh từ

Eg: the church roof, the match result.

+ 
Ngoài ra cấu trúc of + danh từ còn có thể dùng với:

a. Danh từ có a/an đứng trước

Eg: I’m a big fan of Sting. (Tôi rất hâm mộ Sting.) Không dùng: sting’s big fan

*Lưu ý: Các từ như the beginning/ end/ top/ bottom/ fron/ back/ part/ middle/ side/ edge.

Eg:

The top of the page (đầu trang)

The beginning of the month (đầu tháng)

b. Danh từ chỉ người khi theo sau danh từ đó là một cụm từ hoặc mệnh đề

Eg: The children obeyed the directions of the man with a whistle. (Bọn trẻ làm theo sự chỉ dẫn của người cầm còi.)

Eg: I took the name card of a girl I met on the train. (Tôi đã xin danh thiếp cô gái mà tôi gặp trên xe lửa.)

*Lưu ý: Đôi khi chúng ta có thể gặp cấu trúc Đồi khi chúng ta có thể gặp cấu trúc ’s và of trong cùng một câu. Cách sở hữu này được gọi là sở hữu kép (double possessive)

Eg:

We saw a play of Shaw’s. = We saw one of Shaw’s plays. (Chúng tôi đã xem một vở kịch của Shaw.)

A daughter of Mr Brown’s has arrived. One of Mr Brown daughter’s has arrived. (Một người con gái của ông Brown đã đến rồi.)

Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

1 Comment

  1. Nguyễn Nhật Anh

    Cho mình hỏi là: có thể dùng cẩu trúc danh từ + danh từ cho sở hữu với of khi nào vậy ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *