The History Of Halloween

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 24 Oct, 2019
  • 0 Comments
  • 8 Mins Read

The History Of Halloween

THE HISTORY OF HALLOWEEN

Halloween is a night of candy, costumes, and fun that only comes around once a year on October 31st. This is a time when people get a chance to dress up and be someone or something else. People can choose to go to parties, haunted houses, or go trick-or-treating. There are things to do for all ages. The holiday and tradition of Halloween is rich with history, ancient religious beliefs, and stories.

The holiday began with tribes of Celtic farmers in Celtic Ireland over 2,000 years ago. The Celts did not call the festival Halloween. It was called Samhain, the Celtic word for summer’s end. This was a time for them to look back on the past and wish for a healthy future. They believed that the 31st was the day when the season of life came into contact with the season of death and that this allowed the spirits of the dead to rise and be among the living. The Celts would build large bonfires to ward away evil spirits and to make sacrifices in hopes for good crops that coming year. They would also dress up in animal skins and wear masks to disguise themselves as spirits. In the 8th century, Christianity became the dominant religion and the pope named November 1st “All Saints Day” or “All Hallows Day.” He did this in hope of prying the Celts away from their Pagan believes and practices. The Celts accepted the holiday but hung on to their tradition, soon to be called All Hallows Eve and shortened to Halloween.

Halloween did not make its way to America until the 19th century, when a potato famine brought billions of poor Irish farmers and their families along with their traditions to the United States. This brought change to the holiday in numerous ways. The large bonfires were replaced with Jack-O’-Lanterns and animal skins changed to costumes but the holiday still kept its roots.

Today, Halloween is popular all over the world, especially in America. Halloween has found its way to being one of the most profitable holidays of the year. The day pulls in billions of dollars each year, producing costumes, candy, decorations, and even movies with Halloween themes. The Jack-O’-Lantern comes from an Irish legend about a man named Jack. The story goes that Jack was a drunken and greedy old farmer who played a trick on the Devil. Jack conned the unknowing devil into climbing a tree in which the sign of the Cross was carved into the trunk. This trapped him in the tree with no way to get down, so Jack offered him a bargain. He would let him down if he promised to not take his soul. The devil agreed and Jack let him down. The devil kept his promise but that did not keep old Jack from dying. Jack, because of his lifetime of misdeeds, was not let into heaven. He was then forced to ask the devil to let him into hell. The devil, remembering his trick did not allow it, but gave him a candle which he put into one of his turnips, making a lantern. Now from that day on, Jack is forced to forever roam the earth looking for an eternal resting place with his lantern. The holiday of Halloween has changed a great deal in 2,000 years but even through all its changes, it still consists of what it was basically comprised of by the Celts.

BẢN DỊCH 

LỊCH SỬ CỦA LỄ HỘI HALLOWEEN

Halloween là một đêm với đầy kẹo, trang phục và những điều vui nhộn chỉ diễn ra mỗi năm một lần vào ngày 31 tháng 10. Đây là thời gian để mọi người có cơ hội trưng diện và trở thành ai đó hoặc cái gì khác. Mọi người có thể chọn đi dự tiệc, đến những ngôi nhà bị ma ám hoặc chơi trò “Trick or treat”. Có rất nhiều điều dành cho mọi lứa tuổi. Ngày lễ và truyền thống của Halloween rất phong phú với lịch sử, tín ngưỡng tôn giáo cổ xưa và những câu chuyện.

Ngày lễ bắt đầu với các bộ lạc của nông dân Celtic ở Celtic Ireland hơn 2.000 năm trước. Người Celts không gọi lễ hội Halloween. Nó được gọi là Samhain, từ Celtic cho cuối mùa hè. Đây là thời gian để họ nhìn lại quá khứ và mong muốn một tương lai khỏe mạnh. Họ tin rằng ngày 31 là ngày mà sự sống tiếp xúc với mùa của cái chết và điều này cho phép linh hồn của người chết trỗi dậy và nằm trong số những người sống. Người Celts sẽ xây dựng những đống lửa lớn để xua đuổi tà ma và hy sinh để hy vọng vào mùa màng năm tới. Họ cũng sẽ mặc trang phục da động vật và đeo mặt nạ để ngụy trang thành linh hồn. Vào thế kỷ thứ 8, Kitô giáo đã trở thành tôn giáo thống trị và giáo hoàng được đặt tên là ngày 1 tháng 11 là “Ngày lễ các thánh” hoặc “Ngày lễ thánh”. Ông đã làm điều này với hy vọng chọc giận người Celts khỏi niềm tin và thực hành Pagan của họ. Người Celts chấp nhận ngày lễ nhưng vẫn tiếp tục truyền thống của họ, sớm được gọi là All Hallows Eve và rút ngắn thành Halloween.

Halloween đã không đến Mỹ vào thế kỷ 19, khi nạn đói khoai tây đưa hàng tỷ nông dân Ireland nghèo và gia đình họ cùng với truyền thống của họ đến Hoa Kỳ. Điều này mang lại sự thay đổi cho kỳ nghỉ theo nhiều cách. Các đám cháy lớn đã được thay thế bằng đèn lồng bí ngô và da động vật được thay đổi thành trang phục nhưng ngày lễ vẫn giữ nguyên gốc rễ.

Ngày nay, Halloween rất phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Mỹ. Halloween đã tìm được cách trở thành một trong những ngày lễ “có lợi” nhất trong năm. Ngày thu về hàng tỷ đô la mỗi năm, sản xuất trang phục, kẹo, đồ trang trí và thậm chí là các bộ phim với chủ đề Halloween. Jack-O’-Lantern xuất phát từ một truyền thuyết Ailen về một người đàn ông tên là Jack. Câu chuyện kể rằng Jack là một nông dân già say xỉn và tham lam, người đã chơi trò lừa quỷ. Jack liên kết ma quỷ vô tình trèo lên một cái cây trong đó dấu thánh giá được khắc vào thân cây. Điều này nhốt anh ta trên cây mà không có cách nào để xuống, vì vậy Jack đề nghị anh ta một món hời. Anh sẽ làm anh thất vọng nếu anh hứa sẽ không lấy linh hồn anh. Ma quỷ đồng ý và Jack làm anh thất vọng. Ma quỷ đã giữ lời hứa nhưng điều đó không khiến Jack già chết. Jack, vì suốt đời khổ sở, đã không được lên thiên đàng. Sau đó anh ta buộc phải yêu cầu ma quỷ cho anh ta vào địa ngục. Ma quỷ, nhớ ra mánh khóe của mình không cho phép, nhưng đưa cho anh ta một cây nến mà anh ta đặt vào một trong những củ cải của mình, làm một chiếc đèn lồng. Bây giờ kể từ ngày đó, Jack buộc phải mãi mãi lang thang trên trái đất để tìm nơi an nghỉ vĩnh hằng với chiếc đèn lồng của mình. Ngày lễ Halloween đã thay đổi rất nhiều trong 2.000 năm nhưng thậm chí qua tất cả những thay đổi của nó, nó vẫn bao gồm những gì về cơ bản bao gồm các Celts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *