TÍNH TỪ ĐƯỢC DÙNG NHƯ DANH TỪ

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 26 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 3 Mins Read

TÍNH TỪ ĐƯỢC DÙNG NHƯ DANH TỪ

I. TÍNH TỪ ĐƯỢC DÙNG NHƯ DANH TỪ 

1. Một số tính từ có thể được dùng với “the” để nói về một nhóm người trong xã hội, nhất là những người có tình trạng thể lực hoặc hoàn cảnh xã hội đặc biệt. 

Eg:

the blind (những người mù)

the poor (những người nghèo)

the old (những người già)

the deaf (những ngườỉ điếc)

the disabled (những người tàn tật)

the sick (những người bệnh)

the under-fives (những đứa trẻ dưới 5 tuổi)

the unemployed (những người thất nghiệp)…

– The gap between the rich and the poor is on the increase. (Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng tăng.)

– The young are usually keen on traveling. (Thanh niên thường thích đi du lịch.)

2. Các cụm từ này có nghĩa số nhiều (the unemployed = all unemployed people) nên đi với động từ và đại từ số nhiều.

Eg: The unemployed are losing their hope. (Những người thất nghiệp đang mất dần hi vọng.)

3. The + adjective đôi khi còn được dùng để đề cập đến những khái niệm trìu tượng.

Eg:

the good (cái thiện)             the beautiful (cái đẹp)

the evil (cái ác)                    the supernatural (hiện lượng siêu nhiên)

– He is a lover of the beautiful. (Ông ta là người yêu cái đẹp.)
– Are you interested in the supernatural? (Anh có quan tâm đến hiện tượng siêu nhiên không?)

II. NHỮNG LƯU Ý CẦN LƯU TÂM: 

1. The + tính từ (the + adjective) chỉ được dùng để nói về một nhóm người với nghĩa tổng quát. Nếu chúng ta muốn đề cập đến một nhóm người cụ thể nào đó, ta phải dùng thêm thanh từ (people, person, man, woman…)

Eg:

– The young are usually keen on traveling. (Thanh niên thường thích đi du lịch.)

– None of the young people in the village can find jobs here. (Không một thanh niên nào trong làng tìm được việc làm ở đây.)

2. Không dùng sở hữu ‘s với các cụm từ này

Eg: the problems of the poor or poor people’s prolems

[NOT the poor’s problems]

3. Đôi khi chúng ta có thể dùng tính từ không có the sau các lượng từ như many và more trong cấu trúc cặp đôi và or và sau sở hữu cách. 

Eg:

– There are more unemployed than ever before. (Chưa bao giờ người thất nghiệp lại nhiều như hiện nay.)

– They provided opportunities for both rich and poor. (Họ tạo cơ hội cho cả người giàu lẫn người người nghèo.)

Mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Đừng ngần ngại để lại những câu hỏi của bạn tại phần bình luận nhé! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *