TÍNH TỪ PHÂN BỔ TRONG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 23 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 3 Mins Read

TÍNH TỪ PHÂN BỔ TRONG TIẾNG ANH

I. ĐỊNH NGHĨA

Tính từ phân bổ (Distributive adjectives) là những từ như: each, every, bothy either, neither

II. CÁCH DÙNG 

1. Each/ every + danh từ đếm được số ít

Each/ every + danh từ đếm được số ít chỉ nhóm người hoặc vật, động từ theo sau ở số ít (singular verb).

Eg: Each room/ Every room has number. (Mỗi phòng đều có số.)

*Trong nhiều trường hợp, cả each và every đều có thể được dùng mà không có sự khác biệt nhiều về nghĩa. 

Eg:

– Each time/ Every time I see you, you look more beautiful. (Mỗi lần tôi gặp bạn, trông bạn càng đẹp hơn.)

– The police questioned each person/ every person in the building. (Cảnh sát thẩm vấn từng người trong toà nhà.

*Tuy nhiên, each và every không hoàn toàn giống nhau.  

– Each (mỗi) hàm ý mỗi người, mỗi vật hoặc mỗi sự vật trong nhóm.

– Every (mọi, mỗi) hàm ý tất cả mọi người, vật hoặc sự vật được xem như một người trong nhóm.

Eg:

– Every student in the class passed the examination. (Mọi học sinh trong lớp đều thi đỗ.)

– Each student has his/ her own place in the library. (Mỗi học sinh đều có chỗ riêng của mình ở trong thư viện.)

Each được dùng khi nói về một số lượng nhỏ người hoặc vật.

Every thường được dùng với số lượng lớn.   

Eg:

– I tried to phone her two or three times, but each time there was no reply. (Tôi thử gọi cho chô ấy hai ba lần, nhưng không lần nào gọi được.)

– Every times he phones, I always seem to be in the shower. (Dường như lần nào anh ấy gọi đến tôi cũng đang tắm.) Trong đó always = all the time

Each có thể được dùng để nói về hai người, hai vật hoặc sự việc

 Eg:

– In a football match, each team has 11 players. (Trong một trận bóng đá, mỗi đội có 11 cầu thủ.) Không dùng every team

– She has a child holding on to each hand. (Cô ấy dắt mỗi một đứa trẻ.) Không dùng every hand

Every được dùng để nói điều gì đó đã xảy ra thường xuyên như thế nào.  

Eg: There is a bus every ten minutes. (10 phút là có một chiếc xe buýt.) Không dùng each ten minutes

2. Both, either and neither 

– Both (cả hai)

– either (cái/ người này hoặc cái/ người kia)

– neither (không cái/ người này hoặc không cái/ người kia)

đều được dùng để chỉ hai người hoặc sự vật.

 + Both + danh từ đếm được số nhiều  

Eg: Both books are interesting. (Cả hai cuốn sách đều hay.)

+ Either/ neither + danh từ đếm được số ít (singular countable noun)

Eg:

– Neither answer is correct. (Cả hai câu trả lời đều không đúng.)

– Come on Tuesday and Thursday. Either day is OK (Hãy đến vào thứ ba hoặc thứ năm. Ngày nào cũng được.)

Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *