TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 20 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 2 Mins Read

TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH

I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION):

Tính từ (adjectives) là từ chỉ những tính chất của con người, vật hoặc sự việc được biểu thị bằng một danh từ hoặc đại từ.

II. CÁC LOẠI TÍNH TỪ (KINDS OF ADJECTIVES):

Dựa trên các tiêu chí khác nhau, tính từ có thể được phân thành:

1. Tính từ mô tả và tính từ giới thiệu (descriptive adjectives and limiting adjectives):

Tính từ mô tả (descriptive adjectives) là tính từ được dùng để mô tả hình dáng, kích thước, phẩm chất, đặc tính, màu sắc… của người, vật hoặc sự việc. Ví dụ như: tall (cao), fat (mập), heavy (nặng), rich (giàu), old (già, cũ), new (mới), intelligent (thông minh), blue (màu xanh), beautiful (đẹp), good (tốt)…

Tính từ mô tả chiếm phần lớn số lượng tính từ trong tiếng Anh.

2. Từ giới hạn (limiting adjectives) là tính từ được dùng để đặt giới hạn cho danh từ mà nó bổ nghĩa. Tính từ giới hạn gồm:

Từ xác định hoặc tính từ sở hữu được dùng để chỉ danh từ đó thuộc về người nào hoặc vật nào.

Eg:

I (Tôi) – My (Của tôi)

You (Bạn) – Your (Của bạn)

He (Anh ấy) – His (Của anh ấy)

3. Tính từ xác định hoặc tính từ chỉ định (Demonstrative determiners/ adjectives):

Tính từ xác định hoặc tính từ chỉ định như this, that, these, those, other, another, the other.

Eg: 

This is my house. (Đây là nhà của tôi.)

Give me another chance, please! (Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa!)

4. Từ xác định hoặc tính từ phân bổ (Distributive determiners/ adjectives) 

Từ xác định hoặc tính từ phân bổ như: each, every, bothy either, neither.

Eg: 

Each time/ Every time I see you, you look more beautiful. (Mỗi lần tôi gặp em, trông em càng đẹp hơn.)

5. Từ xác định hoặc tính từ chỉ số lượng (quantitative determiners/ adjectives)

Từ xác định hoặc tính từ chỉ số lượng (quantitative determiners/ adjectives): all, most, some, several, many, few, much, tittle, a lot of, lots of, no, one, twenty…

Eg: 

All children need love. (Tất cả trẻ em đều cần tình thương.)  

Some says that you love her. (Có một số người nói rằng anh yêu cô ấy.

Như vậy bạn đã có thể điểm mặt một cách nhanh chóng 5 loại tính từ trong tiếng Anh. Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *