TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ TRONG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 27 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 1 Min Read

TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ TRONG TIẾNG ANH

I. ĐỊNH NGHĨA 

Trạng từ chỉ mức độ (adverbs of degree) là trạng từ cho biết mức độ (ít, nhiều…) của một tính chất hoặc một đặc tính

Eg:

too (quá) extremely (vô cùng)
very (rất) almost (gần như)
really (thực sự) absolutely (tuyệt đối)
nearly (gần như) quite (khá)
enough (đủ) just (đúng, vừa đủ)

II. CÁCH DÙNG

1. Trạng từ chỉ mức độ thường đứng trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa. 

Eg:

– I’m very pleased with your success. (Tôi rất vui với thành công của bạn.)

– They spoke too quickly for us to understand. (Họ nói quá nhanh chúng tôi không thể hiểu được.)

2. Enough đứng sau tính từ hoặc trạng từ.

Eg:

– The box isn’t big enough. (Cái hộp không đủ to.)

– You should write clearly enough for us to read. (Anh nên viết rõ để chúng tôi có thể nhìn rõ được.)

3. Một số trạng từ chỉ mức độ có thể bổ nghĩa cho động từ như almost, barely, hardly, just, nearly, quite, rather, realty, scarely thường đứng ở vị trí giữa câu (trước động từ chính, sau động tử be và trợ động từ.)

Eg:

– I really enjoyed it. (Tôi thực sự thích điều đó.)

– This hammer is just the thing I need. (Cái búa này đúng là cái tôi cần.)

Mọi thắc mắc của các bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Đừng ngần ngại để lại câu hỏi của bạn tại phần bình luận nhé! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *