TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN TRONG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 27 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 2 Mins Read

TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN TRONG TIẾNG ANH

I. ĐỊNH NGHĨA

Trạng từ chỉ nơi chốn (adverbs of place) cho biết sự việc xảy ra nơi nào. Trạng từ nơi chốn có thể được dùng để trả lời cho câu hỏi với where.

Eg: upstairs (ở trên lầu), around (quanh), somewhere (đâu đó), here (ở đây), at the office (ở văn phòng)

II. CÁCH DÙNG 

1. Trạng từ chỉ nơi chốn thường đứng ở vị trí cuối câu (end position)

Eg:

– The children are playing upstairs. (Bọn trẻ đang chơi trên lầu.)

– Her parents live abroad. (Cha mẹ cô ấy sống ở nước ngoài.)

– I looked for it everywhere. (Tôi tìm nó khắp nơi.)

– Don’t throw orange peel out of the window. (Đừng ném vỏ cam ra ngoài cửa sổ.)

2. Trạng từ chỉ nơi chốn đôi khi cũng có thể đứng ở vị trí đầu câu, nhất là trong văn chương và khi trạng từ không phải là trọng tâm của câu.

Eg: At the end of the garden there was a very tall tree. (Cuối vườn có một cây táo rất to.)

3. Trạng từ phương hướng (sự chuyển động) đứng trước trạng từ chỉ vị trí

Eg: The children are running around the garden. (Bọn trẻ đang chạy trong vườn.)

4. Trạng từ chỉ nơi chốn thường đứng trước trạng từ chỉ nơi thời gian.   

Eg:

– She came here a few minutes ago. (Cô ấy đến đây được vài phút.)

– My family moved to London in 1987. (Năm 1987 gia đình tôi chuyển tới London.)

– We arrived at the airport early. (Chúng tôi đến phi trường sớm.)

5. Here and there có thể bắt đầu một mệnh đề: Here/ there + verb + subject

Eg:

– Here come our bus. (Xe buýt của chúng ta tới rồi kìa.)

[NOT Here our bus comes]

– There goes the train! (Xe lửa chạy rồi.!)

[NOT there-the tmin goes]

*Lưu ý: Nhưng chủ ngữ là đại từ (pronoun) đứng ngay sau here/ there.

Eg: Here it comes. (Nó đến đây rồi.)

[NOT here comes it]

Mọi thắc mắc của các bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Đừng ngần ngại để lại câu hỏi của bạn tại phần bình luận nhé! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *