NÓI VỀ GỎI CUỐN BẰNG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 10 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 2 Mins Read

NÓI VỀ GỎI CUỐN BẰNG TIẾNG ANH

GOI CUON – SPING ROLLS 

Another famous Vietnamese food is spring rolls. It’s usually served as an appetizer at restaurants in Vietnam. This healthy food is a smart choice for you when you’ve eaten too much of the fried food in Vietnam. Spring rolls have meat, rice noodles, shrimp or other seafood and a layer of vegetable. It’s gently rolled with ricepaper. You eat it with fish sauce. You can try it at 117 Thai Ha, Dong Da District, Hanoi. 71 Giang Van Minh, Ba Dinh District, Hanoi. It costs 8.000 VND per roll. You will absolutely like it.

A/ VOCABULARY

Roll (v)                      /roʊl/                   Cuốn, cuộn

Serve (v)                   /sɝːv/                   Phục vụ

Appetizer (n)             /ˈæpɪtaɪzə r /       Món khai vị

Fried (adj)                 /fraɪd/                   Chiên

Noodle (n)                 /ˈnuːdl ̩/                 Mì

Shrimp (n)                 /ʃrɪmp/                  Tôm

Seafood (n)               /ˈsiːfuːd/               Đồ biển, hải sản

Gently (adv)              /ˈdʒentli/                Nhẹ nhàng

Rice-paper                /raɪs ˈpeɪpər/         Bánh đa nem

Sauce (n)                  /sɑːs/                     Nước xốt

Per (prep)                 /pɝːr/                      Mỗi

Absolutely (adv)       /æbsəˈluːtli/           Hoàn toàn, tuyệt đối

B/ GRAMMAR

Be + PII : Thể bị động

Eg: It’s made of wood.

Have/has + PII: Thì hiện tại hoàn thành

Eg: I have learned English for 10 years.

C/ QUESTION

1. Do you usually eat fried food?

2. Do you usually eat healthy foods or unhealthy foods?

3. What are your typical meals?

4. Have you ever eaten Goi Cuon?

5. Do you know Spring Rolls?

6. Does your country have spring rolls?

7. What do I have in Goi Cuon?

8. Where can I eat Goi Cuon?

9. Is Goi cuon expensive?

10. How much does it cost for each roll?

Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ ISTART

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY 

 CLICK VÀO LINK ĐỂ NHẬN THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *