GIỚI THIỆU VỀ HỘI AN BẰNG TIẾNG ANH CHI TIẾT NHẤT

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 10 Aug, 2019
  • 0 Comments
  • 2 Mins Read

GIỚI THIỆU VỀ HỘI AN BẰNG TIẾNG ANH CHI TIẾT NHẤT

HOI AN

Hoi An is a small town on the bank of Thu Bon river in the central of Quang Nam province. It is one of the most famous destinations in the middle of Viet Nam. Hoi An ancient town was recognised as the World heritage by UNESCO. It was a bustling international trading port from the 17th century. Hoi An today is a special example of a traditional port city in Southeast Asia which has been well preserved. Most houses here have traditional architectures that are mixed of different cultures such as Chinese, Japanese, Portuguese, French and British. Hoi An is considered as a living museum of architecture and urban lifestyle

A/ VOCABULARY 

Bank (n)                         /bæɳk/                     Bờ (sông, hồ, kênh, rạch…) 

Destination (n)               /’destɪ’neɪʃn/          Điểm đến 

Recognise (v)                /’rekəɡnaɪz/             Nhận ra, thừa nhận 

Heritage(n)                    /’herɪtɪdʒ/                Di sản 

Bustling (adj)                 /’bʌslɪŋ/                   Hối hả, bận rộn 

Port (n)                          /pɔːrt/                       Cảng 

Preserve (v)                  /prɪ’zɜːrv/                  Bảo tồn, duy trì, giữ gìn 

Architecture (n)            /’ɑːrkɪtektʃər/           Cấu trúc, kiểu kiến trúc 

Mix (v)                           /mɪks/                       Trộn lẫn 

Consider (v)                  /kən’sɪdər/                Coi như, xem xét, cân nhắc 

Museum (n)                   /mjuː’ziːəm/             Viện bảo tàng 

Urban (adj)                    /’ɜːrbən/                    Thuộc thành phố, thành thị 

Lifestyle (n)                   /’laɪfstaɪl/                 Lối sống 

B/ GRAMMAR 

As + Noun: để nói cái gì là thật hoặc đã là như vậy 

Eg: A few years ago he worked as a bus driver. 

… One of the most + long-adj + N_plural 

Eg: English is one of the most popular languages in the world. 

Present perfect tense: Thì hiện tại hoàn thành 

Thể chủ động: S1 + have/has + V3 + O2

Thể bị động: S2 + has/have + been + PII + by + O

C/ QUESTION 

1. How far is it from Hanoi to Hoi An? 

2. How can we get there from Hanoi? 

3. When did Hoi An become a South-East Asian trading port. 

4. When was Hoi An recognised as the World heritage by UNESCO? 

5. What is the famous river in Hoi An? 

6. Was Hoi An ancient? 

7. Is Hoi An small or is Hoi An large? 

8. What is so special in Hoi An? 

9. When should we come to Hoi An? 

10. How about the houses in Hoi an? 

Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ ISTART

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY 

 CLICK VÀO LINK ĐỂ NHẬN THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *