GIỚI THIỆU VỀ HUẾ BẰNG TIẾNG ANH

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • User Avataradmin
  • 10 Aug, 2019
  • 3 Comments
  • 2 Mins Read

GIỚI THIỆU VỀ HUẾ BẰNG TIẾNG ANH

HUE 

Hue is an old city. It is a dreamy city and located in central Vietnam on the banks of Huong River. Coming to Hue you could feel the quietness. Hue is famous for Huong River, Ancient Palace with a peaceful space, Thien Mu Pagoda with sacred place, Truong Tien Bridge across the Huong River. Besides, you can take part in many festivals in Hue and enjoy many typical dishes here. Especially, you can sit on Dragon boat on Huong River, enjoy the landscape and listen to Hue royal court music. You can drop down flower to Huong River and enjoy the fanciful beauty of Hue at night. 

A/ VOCABULARY 

Dreamy (adj)                    /’driːmi/                              Mơ mộng 

Bank (n)                           /bæŋk/                                Bờ sông 

Quietness (n)                   /’kwaɪətnəs/                      Yên lặng 

Ancient (adj)                    /’eɪntʃənt/                          Cổ xưa 

Palace (n)                        /p’ælɪs/                               Cung điện 

Peaceful (adj)                   /’piːsfəl/                             Yên bình 

Pagoda (n)                       /pə’goʊdə/                          Chùa 

Sacred (adj)                      /’seɪkrɪd/                            Linh thiêng 

Typical (adj)                       /’tɪpɪkəl/                            Điển hình 

Dragon boat                       /’drægən boʊt/                  Thuyền rồng 

Landscape (n)                    /’lændskeɪp/                      Cảnh quan, phong cảnh 

Hue royal court music       /Hue ‘rɔɪəl kɔːrt ‘mjuːzɪk/  Nhã nhạc cung đình Huế 

Fanciful (adj)                      /’fæntsɪfəl/                          Huyền ảo 

B/ GRAMMAR 

Can + V (infinitive) : Có thể làm gì. 

Eg: I can wait for you. 

Take part in something/V-ing: tham gia vào 

Eg: I’ll take part in a play. 

C/ QUESTION 

1. Where is Hue? 

2. Is Hue near Hanoi? 

3. Are there any special things there? 

4. What is Hue famous for? 

5. What is famous food in Hue? 

6. What can I do when I come to Hue? 

7. How about the landscape there? 

8. Where would I go when I come to Hue? 

9. Is Hue beautiful at night? 

10. What is the famous river in Hue? 

Bất kỳ thắc mắc của bạn về bài học sẽ được giải đáp bởi đội ngũ của Anh ngữ iStart. Vì vậy, hãy nhanh tay để lại những câu hỏi của bạn dưới phần bình luận nhé!

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ ISTART

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY 

 CLICK VÀO LINK ĐỂ NHẬN THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN.  

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *